Remont domu – czy potrzebujesz pozwolenia?

Jeśli planujesz remont domu, to zapewne zastanawiasz się, czy potrzebujesz stosownego pozwolenia, czy też nie. Stosunkowo niedawno prawo budowlane zostało zmienione, skutkiem czego nie wszystkie prace remontowe wymagają zgłaszania. Które z nich zatem wiążą się z taką koniecznością, a które nie? Odpowiadamy na to pytanie!

Prawo budowlane szczegółowo określa, jakie czynności budowlane wymagają zgłoszenia, a które pozwolenia na budowę. Dlaczego to takie ważne? Osoby, które nie mają specjalnych uprawnień i nie znają się na budownictwie, a samodzielnie ingerują w konstrukcję budynku użytkowego, mogą narazić innych na niebezpieczeństwo. Niepoprawnie postawiony obiekt może stanowić zagrożenie dla życia innych mieszkańców.

Pozwolenie a zgłoszenie – jaka jest różnica?

Aby zgłosić chęć wykonania prac remontowo-budowlanych, konieczne jest złożenie przed rozpoczęciem robót stosownego wniosku. Od tego momentu organ administracji, do którego składaliśmy dokumenty, ma 21 dni na zapoznanie się z wnioskiem i wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli po upływie tego terminu nie otrzymamy żadnej informacji, oznacza to, że administracja daje nam przyzwolenie na rozpoczęcie prac.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy staramy się o pozwolenie na budowę. W tym przypadku jednak musimy uzbroić się w cierpliwość. Urząd będzie miał bowiem 65 dni na zapoznanie się z naszą dokumentacją.

Dokumenty związane ze zgłoszeniem prac remontowo-budowalnych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę możemy złożyć w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Co wymaga pozwolenia na budowę, a co zgłoszenia?

Pozwolenia na budowę wymagają następujące prace remontowe i budowlane: budowa domu jednorodzinnego, niemieszczącego się w całości na działce, postawienie obiektu gospodarczego, o powierzchni przekraczającej 35 m², budowa obiektu wypoczynku lub rekreacji o powierzchni przewyższającej 35 m², postawienie altany ogrodowej o powierzchni większej, niż 35 m², a także budowa basenu lub oczka wodnego o powierzchni przekraczającej 50 m². Zgłoszenia wymagają natomiast takie prace, jak budowa domu jednorodzinnego postawionego na działce w ramach projektu, rozbiórka budynku, budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m, termoizolacja budynków, których wysokość przekracza 12 m, prace remontowe dotyczące przegród zewnętrznych budynku (ścian zewnętrznych, dachu, poddasza i stropodachu), budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy w-k, cieplnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, remont budynków, które wymagają pozwolenia na budowę oraz budowa obiektów gospodarczych (garaży, wiat, ganków, ogrodów zimowych), których powierzchnia nie przekracza 35 m².